X

Zdravé teplo

zelena
Teplo biologicky optimálne pre náš organizmus

Infračervené žiarenie sa sklada z viacerých typov vĺn. Pre človeka sú najcennejšie vlny ďalekého rozsahu. Rozsah infračerveného žiarenia vylučovaný vyhrievacou fóliou HEATFLOW má lúče takého istého rozsahu ako náš organizmus, a tak ich prijímame ako svoje vlastné.

Technológia HEATFLOW je prameňom zdravého tepla, biologicky optimálneho pre náš organizmus.

Preukázateľné antibakteriálne účinky

Fólia HEATFLOW preukazuje antibakteriálny účinok v dôsledku nasýtenia vzduchu aniónmi. Podľa záveru testu, uskutočneného Kórejskou asociáciou infračerveného žiarenia, efektivita antibakteriálneho účinku bola stanovená na 72,6%.

asd das das dasdsa

fialova
oranzova
Nevystavíme Vás nežiaducemu elektromagnetickému žiareniu

Fólia HEATFLOW nie je zdrojom elektromagnetického žiarenia! Existujúce elektrické systémy kúrenia negatívne pôsobia na naše zdravie. Príčina je v tom, že elektromagnetické vlny a elektromagnetické pole evokujú spomalenie rýchlosti cirkulácie krvi v cievach.

EMS test, uskutočnený švajčiarskou spoločnosťou SGS, ukázal, že fólia HEATFLOW nie je zdrojom nežiaduceho elektromagnetického žiarenia.

Zlepšíme kvalitu vzduchu Vašich miestností

Na základe výsledkov experimentu vykonávaného každých 30 minút bolo stanovené, že vyhrievacia fólia HEATFLOW zlepšuje kvalitu vzduchu na 81% v priebehu 2 hodín.

Navyše vo vyhrievanej miestnosti sa vytvára výnimočný účinok na náš organizmus, a pritom sa zachováva vlhkosť miestnosti, pretože vzduch sa nevysušuje.

modra